Publisert:

Statistikk fra DBS

Nytt e-læringskurs for Dashbord (gratis analyseverktøy) er nå tilgjengelig for administrator (se egen info  om DBS e-læring).
Mer informasjon om ulike muligheter for å hente ut statistikk fra DBS finnes på vår hjemmeside.