DBS e-læring

DBS e-læring i nytt design og ny nettadresse.

Fra 19.02.2018 ble DBS e-læringskursene (Didac) konvertert til en helt ny teknisk plattform.
Flere av kursene er nå oppdatert med aktuelle bilder og funksjoner. Det er nytt utseende og noe endret funksjonalitet i programmet.

Registrerte DBS brukere skal ha tilgang til de kursene som er relevante for brukerens rolle og brukerstedets profil. Det er samme brukernavn i DBS og Didac, men ulike sett passord.
Alle brukere har tilgang til «Modul 1 - Kom i gang med DBS». Her forklares trinn for trinn hvordan e-læringsprogrammet fungerer.

Innlogging i e-læring: https://learn.didac.no/fnf