2018

Hvor er kjøretøyet forsikret?

Fra 01.01.2018 er TFFAuto hovedkilde til forsikringsopplysninger på kjøretøy (ikke lenger Autosys v/Statens vegvesen).

Statistikk fra DBS

Nytt e-læringskurs for Dashbord (gratis analyseverktøy) er nå tilgjengelig for administrator (se  egen info   om DBS e-læring). Mer informasjon om ulike muligheter for å hente ut statistikk fra DBS finnes på vår  hjemmeside .