Informasjon

Hvor er kjøretøyet forsikret?

Fra 01.01.2018 er TFFAuto hovedkilde til forsikringsopplysninger på kjøretøy (ikke lenger Autosys v/Statens vegvesen).

Statistikk fra DBS

Nytt e-læringskurs for Dashbord (gratis analyseverktøy) er nå tilgjengelig for administrator (se  egen info   om DBS e-læring). Mer informasjon om ulike muligheter for å hente ut statistikk fra DBS finnes på vår  hjemmeside .

DBS e-læring i ny design og ny nettadresse

Fra og med den 19.02.2018 ble DBS e-læringskursene (Didac) konvertert til ny teknisk plattform. Flere av kursene er nå oppdatert med aktuelle bilder og funksjoner. Det er nytt utseende og noe endret funksjonalitet i programmet. Registrerte DBS brukere skal ha tilgang til de kursene som er relevante for brukerens rolle og brukerstedets profil. Det er samme brukernavn i DBS og...

Feil med fakturagrunnlag i DBS

Det er oppdaget en sporadisk feil i DBS som gjør at oppdraget ikke får riktig status etter at fakturagrunnlag er sendt. Vi jobber med å finne feilen og håper denne kan rettes til DBS release 3, som går i produksjon 24.05.2018. Inntil da kan man ta kontakt med aktuelt forsikringsselskap (skadebehandler/takstmann) for å verifisere at fakturagrunnlag er mottatt i skadesystemet.