Informasjon

Ny leverandør av skjemaer

Ny leverandør, utsender og fakturautsteder av besiktigelses- og skademeldingsskjemaer

Kursdatoer våren 2020

Grunnkurs og annetbildekurs for nye brukere av DBS er nå tilgjengelig.

Hvor er kjøretøyet forsikret?

Fra 01.01.2018 er TFFAuto hovedkilde til forsikringsopplysninger på kjøretøy (ikke lenger Autosys v/Statens vegvesen).

Statistikk fra DBS

Nytt e-læringskurs for Dashbord (gratis analyseverktøy) er nå tilgjengelig for administrator (se  egen info   om DBS e-læring). Mer informasjon om ulike muligheter for å hente ut statistikk fra DBS finnes på vår  hjemmeside .