Digitalt DBS Grunnkurs

Gå til hovedinnhold

Digitalt DBS Grunnkurs

Grunnkurset er for deg som jobber på karosseriverksted og i hovedsak skal taksere skader på personbiler og varebiler inntil 3,5 tonn totalvekt.

NB! På samme måte som for de ordinære klasseromskursene vil det under hele det digitale kurset være to instruktører som underviser og bistår elevene. Det gis tilgang til maks 8 elever å delta på hvert kurs.

 

Følgende må du som kursdeltager ha kunnskap om og disponere før påmelding til digitalt DBS-kurs:

  • PC med kamera og skjerm med minimum størrelse 22 tommer
  • Teams må være installert og testet før bruk. Dette følger med Office-pakken
  • Må ha benyttet Teams tidligere
  • Operativsystem Windows 10 eller nyere
  • God kapasitet på internett da det hele tiden kommuniseres med levende bilder
  • Eget rom eller arbeidsplass hvor deltageren kan sitte uforstyrret gjennom hele kursets varighet
  • Generell god kunnskap i bruk av PC. Benytter PC daglig

Om du føler at ovenstående punkter er ivaretatt kan du melde deg på digitalt DBS-kurs.
Hvis du derimot ikke oppfyller kravene kan påmelding til «klasseromskurs» gjøres her: https://www.finansnorge.no/bilskadekontoret/kursinformasjon/

 

Pris:
Kurspris pr. deltaker       kr 5.800,-

Tider:
Kursstart er kl 09:00 med varighet til ca. kl 16:00 begge dager.

NB! Påmeldingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.

Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. tre uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest to uker før kursstart.
Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr. 725,-
Avmeldinger senere enn to uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter blant annet til instruktør.

 

Kursdatoer vinter/vår 2022:

Digitalt Grunnkurs 12. - 13. januar Uke 2 Avsluttet
Digitalt Grunnkurs 02. - 03. februar Uke 5 Fulltegnet
Digitalt Grunnkurs 14. - 15. februar Uke 7 Fulltegnet
Digitalt Grunnkurs 23. - 24. mars Uke 12 Ledige plasser
Digitalt Grunnkurs 27. - 28. april Uke 17 Ledige plasser
Digitalt Grunnkurs 24. - 25. mai Uke 21 Ledige plasser
Digitalt Grunnkurs 15. - 16. juni Uke 24 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. En slik avlysing vil normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.