Digitalt DBS Grunnkurs

Gå til hovedinnhold

Digitalt DBS Grunnkurs

Grunnkurset er for deg som jobber på karosseriverksted og i hovedsak skal taksere skader på personbiler og varebiler inntil 3,5 tonn totalvekt.

NB! På samme måte som for de ordinære klasseromskursene vil det under hele det digitale kurset være to instruktører som underviser og bistår elevene. Det gis tilgang til maks 8 elever å delta på hvert kurs.

 

Følgende må du som kursdeltager ha kunnskap om og disponere før påmelding til digitalt DBS-kurs:

  • PC med kamera og skjerm med minimum størrelse 22 tommer
  • Teams må være installert og testet før bruk. Dette følger med Office-pakken
  • Må ha benyttet Teams tidligere
  • Operativsystem Windows 10 eller nyere
  • God kapasitet på internett da det hele tiden kommuniseres med levende bilder
  • Eget rom eller arbeidsplass hvor deltageren kan sitte uforstyrret gjennom hele kursets varighet
  • Generell god kunnskap i bruk av PC. Benytter PC daglig

Om du føler at ovenstående punkter er ivaretatt kan du melde deg på digitalt DBS-kurs.
Hvis du derimot ikke oppfyller kravene kan påmelding til «klasseromskurs» gjøres her: https://www.finansnorge.no/bilskadekontoret/kursinformasjon/

 

Pris:
Kurspris pr. deltaker       kr 5.800,-

Tider:
Kursstart er kl 09:00 med varighet til ca. kl 16:00 begge dager.

NB! Påmeldingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.

Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. tre uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest to uker før kursstart.
Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr. 725,-
Avmeldinger senere enn to uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter blant annet til instruktør.

 

Kursdatoer høst og vinter 2022:

 Digitalt Grunnkurs  16. - 17. august Uke 33 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  30. - 31. august Uke 35 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  27. - 28. september Uke 39 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  11. - 12. oktober Uke 41 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  25. - 26. oktober Uke 43 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  01. - 02. november Uke 44 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  08. - 09. november Uke 45 Ledige plasser
 Digitalt Grunnkurs  06. - 07. desember Uke 49 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. En slik avlysing vil normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.