Digitalt DBS Annetbildekurs

Gå til hovedinnhold

Digitalt DBS Annetbildekurs

Annetbildekurset er for deg som jobber på andre typer verksteder enn karosseriverksted og skal taksere maskinskader på person- og varebiler og skader på lastebil, MC, moped, snøscooter, ATV, båt, caravan, tilhengere osv.

NB! På samme måte som for de ordinære klasseromskursene vil det under hele det digitale kurset være to instruktører som underviser og bistår elevene. Det gis tilgang til maks 8 elever å delta på hvert kurs.

 

Følgende må du som kursdeltager ha kunnskap om og disponere før påmelding til digitalt DBS-kurs:

  • PC med kamera og skjerm med minimum størrelse 22 tommer
  • Teams må være installert og testet før bruk. Dette følger med Office-pakken
  • Må ha benyttet Teams tidligere
  • Operativsystem Windows 10 eller nyere
  • God kapasitet på internett da det hele tiden kommuniseres med levende bilder
  • Eget rom eller arbeidsplass hvor deltageren kan sitte uforstyrret gjennom hele kursets varighet
  • Generell god kunnskap i bruk av PC. Benytter PC daglig

Om du føler at ovenstående punkter er ivaretatt kan du melde deg på digitalt DBS-kurs.
Hvis du derimot ikke oppfyller kravene kan påmelding til «klasseromskurs» gjøres her: https://www.finansnorge.no/bilskadekontoret/kursinformasjon/

 

Pris:
Kurspris pr. deltaker kr. 3.800,-

Tider:
Kursstart er kl.09:00 med varighet til ca. kl.16:00.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest to uker før kursstart.
Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr. 675,-
Avmeldinger senere enn to uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter blant annet til instruktør.

 

Kursdatoer høst/vinter 2021:

Digitalt Annetbildekurs 17. august Uke 33 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 21. september Uke 38 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 25. oktober Uke 43 Fulltegnet
Digitalt Annetbildekurs 26. oktober Uke 43 Fulltegnet
Digitalt Annetbildekurs 08. november Uke 45 Fulltegnet
Digitalt Annetbildekurs 09. november Uke 45 Fulltegnet
Digitalt Annetbildekurs 06. desember Uke 49 Ledige plasser
Digitalt Annetbildekurs 07. desember Uke 49 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. En slik avlysing vil normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.