Digitalt DBS Annetbildekurs

Gå til hovedinnhold

Digitalt DBS Annetbildekurs

Annetbildekurset er for deg som jobber på andre typer verksteder enn karosseriverksted og skal taksere maskinskader på person- og varebiler og skader på lastebil, MC, moped, snøscooter, ATV, båt, caravan, tilhengere osv.

NB! På samme måte som for de ordinære klasseromskursene vil det under hele det digitale kurset være to instruktører som underviser og bistår elevene. Det gis tilgang til maks 8 elever å delta på hvert kurs.

 

Følgende må du som kursdeltager ha kunnskap om og disponere før påmelding til digitalt DBS-kurs:

  • PC med kamera og skjerm med minimum størrelse 22 tommer
  • Teams må være installert og testet før bruk. Dette følger med Office-pakken
  • Må ha benyttet Teams tidligere
  • Operativsystem Windows 10 eller nyere
  • God kapasitet på internett da det hele tiden kommuniseres med levende bilder
  • Eget rom eller arbeidsplass hvor deltageren kan sitte uforstyrret gjennom hele kursets varighet
  • Generell god kunnskap i bruk av PC. Benytter PC daglig

Om du føler at ovenstående punkter er ivaretatt kan du melde deg på digitalt DBS-kurs.
Hvis du derimot ikke oppfyller kravene kan påmelding til «klasseromskurs» gjøres her: https://www.finansnorge.no/bilskadekontoret/kursinformasjon/

 

Pris:
Kurspris pr. deltaker kr. 4.100,-

Tider:
Kursstart er kl.09:00 med varighet til ca. kl.16:00.

NB! Påmeldingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.

Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. tre uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest to uker før kursstart.
Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr. 725,-
Avmeldinger senere enn to uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter blant annet til instruktør.

 

Kursdatoer våren 2022:

Digitalt Annetbildekurs 05. april Uke 14 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 19. april Uke 16 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 26. april Uke 17 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 09. mai Uke 19 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 10. mai Uke 19 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 16. mai Uke 20 Avsluttet
Digitalt Annetbildekurs 14. juni Uke 24 Fulltegnet

Kursdatoer høst og vinter 2022:

 Digitalt Annetbildekurs  18. august Uke 33 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  01. september Uke 35 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  13. september Uke 37 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  29. september Uke 39 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  04. oktober Uke 40 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  13. oktober Uke 41 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  27. oktober Uke 43 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  03. november Uke 44 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  10. november Uke 45 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  15. november Uke 46 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  21. november Uke 47 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  29. november Uke 48 Ledige plasser
 Digitalt Annetbildekurs  08. desember Uke 49 Ledige plasser

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. En slik avlysing vil normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding, fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.