Alle kurs er avlyst inntil videre

Grunnkurset er for deg som jobber på karosseriverksted og i hovedsak skal taksere skader på personbiler og varebiler inntil 3,5 tonn totalvekt.

Kurset tar for seg taksering ved hjelp av NOBAS databasen og er det mest omfattende DBS kurset. Du vil lære å hente unike tider for de ulike bilmodellene på markedet. I løpet av kurset vil du ha vært innom de fleste funksjonene i DBS, inkl. avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene.

Det er krav om gjennomføring av grunnleggende kurs i DBS ved opprettelse av nye brukeridenter for taksering i fullversjon DBS.

Kurset arrangeres ved Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle 2, 2060 Jessheim, tlf 63929400. Hotellet ligger inntil E6, rett nord for avkjøringen til Oslo Airport. Dersom du kommer med fly går det shuttlebuss direkte til hotellet med nr S-22 hvert 15. minutt.

Pris

Kurspris pr. deltaker med overnatting : Kr 7.390,-
Kurspris pr. deltaker uten overnatting : Kr 6.300,-

Tider

Kurset starter kl 10.00 første dag og varer til ca. kl 17.00. På dag 2 starter kurset kl 09.00 og avsluttes ca. kl 16.00.

I påmeldingsskjemaet må du ta stilling til om du ønsker overnatting eller ikke.

NB! Bestillingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.
Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. 3 uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest 2 uker før kursstart. Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr 650,-
Avmeldinger senere enn 2 uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter til hotell og instruktør.

Ved eventuell avmelding; Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader. 

Les mer her om hvordan man kan bestille brukerident for DBS-Glass

 

Kursdatoer våren 2020:

Grunnkurs DBS 17. - 18. mars Uke 12 Avlyst
Grunnkurs DBS 01. - 02. april Uke 14 Avlyst
Grunnkurs DBS 22. - 23. april Uke 17 Avlyst
Grunnkurs DBS 11. - 12. mai Uke 20 Ledige plasser
Grunnkurs DBS 17. - 18. juni Uke 25 Ledige plasser

 

DBS-grunnkurs (2 dager)

Ønskes overnatting?

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn fem deltakere. I henhold til avtaler inngått med hotellet, vil en slik avlysing normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring. Finans Norge Forsikringsdrift, ved Bilskadekontoret, ansvarer ikke for eventuelle innkjøpte flybilletter eller andre reiseutgifter til kursstedet.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding og fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.