DBS-annetbildekurs (1 dag)

Annetbildekurset er for deg som jobber på andre typer verksteder og skal taksere maskinskader og skader på lastebil, MC, moped, snøscooter, ATV, båt, caravan, tilhengere osv.
På kurset gjennomgås spesialløpene i DBS med funksjoner for å kalkulere uten å benytte data fra NOBAS, inkl. avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene.

Det er krav om gjennomføring av grunnleggende kurs i DBS ved opprettelse av nye brukeridenter for taksering i fullversjon DBS.

Kurset arrangeres ved Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle 2, 2060 Jessheim, tlf 63929400. Hotellet ligger inntil E6, rett nord for avkjøringen til Oslo Airport. Dersom du kommer med fly går det shuttlebuss direkte til hotellet med nr S-22 hvert 15. minutt.

Pris

Kurspris pr. deltaker : Kr 4.200,-

Tid

Kurset starter kl 09.30 og avsluttes ca. kl 16.00.

NB! Bestillingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.
Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. 3 uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest 10 dager før kursstart. Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr 550,-
Avmeldinger senere enn 10 dager medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter til hotell og instruktør.

Ved eventuell avmelding; Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader. 

 

Kursdatoer våren 2018:

Annetbildekurs DBS 09. mai Uke 19 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 11. juni Uke 24 Ledige plasser

 

Ekstra kurs våren 2018:

NB! Mange som tidligere er innmeldt som DBS-glassbrukere, benytter likevel DBS utover glass. Fra og med 01.07.2018 må brukere ha gjennomført obligatorisk kurs for å beholde tilgangen til også å kunne taksere andre typer skader.

Det er derfor satt opp ekstra DBS-annetbildekurs for registrerte glassbrukere som i tillegg har behov for å taksere i annetbilde (mekaniske-/maskinskader).

Brukere på karosseriverksted, som i utgangspunktet kun skulle taksere glass, men med behov for å benytte DBS også til karosseritakster, må melde seg på 2 dagers DBS-grunnkurs.

 

Annetbildekurs DBS 15. mars Uke 11

Ledige plasser

Annetbildekurs DBS 12. april Uke 15 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 14. mai Uke 20 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 23. mai Uke 21 Ledige plasser
Ønsket kursdato fra kursoversikten:
DBS-nummer:
Kursdeltakers etternavn:
Kursdeltakers fornavn:
Kursdeltakers telefon:
Kursdeltakers e-post:
Firmanavn:
Fakturaadresse:
Fakturaadresse postnummer:
Fakturaadresse poststed:
E-postadresse for faktura:
Kontaktperson:
Kontaktpersons telefon:
Kontaktpersons e-post:
Fadders navn og forsikringsselskap:
Eventuell kommentar:
NB! Påmeldingen er ikke registrert hvis ikke kvittering vises i separat skjermbilde.

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn seks deltakere. I henhold til avtaler inngått med hotellet, vil en slik avlysing normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring. Finans Norge Forsikringsdrift, ved Bilskadekontoret, ansvarer ikke for eventuelle innkjøpte flybilletter eller andre reiseutgifter til kursstedet.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding og fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.