Info til lakkverksteder som ikke benytter DBS

Enkelte lakkverksteder mottar takster fra samarbeidende verksteder, og er ikke selv brukere av DBS. Det er likevel viktig at dere setter dere inn i den nye modellen for taksering av lakk, slik at dere er godt forberedt på å motta oppdrag etter ny modell når dine samarbeidspartnere tar i bruk DBS.

Klikk på linken for å få tilgang til generell e-læringsmodul om den nye lakkberegningsmodellen, samt eksempel på hvordan modellen kommer til bruk i DBS.

Klikk her for å gå til opplæringsmodulen.

Se www.bilskadekontoret.no under menypunkt veiledninger, der finner du lakkveiledning for nye DBS.