Publisert:

Feilmelding ved tillegg/endring

Fredag 24. mai.   DBS feiler når tillegg skal lages på verkstedtilbud som er godkjent eller underkjent.

Systemet krever at feltet "Avtalt ferdig rep. dato" fylles ut, noe som ikke er mulig siden feltet er låst.

Vi jobber med å finne feilen og kommer tilbake med informasjon når det er på plass.