Takstpriser

Gå til hovedinnhold

Takstpriser

Gjeldende priser ved opprettelse av DBS takster fra 01. januar 2022:

kr. 112,-  + mva. for vanlig takst
kr.   54,-  + mva. for glasstakst