Priser

Gå til hovedinnhold

Priser

Kostnader ved opprettelse av takster i DBS.

Gjeldende priser ved opprettelse av DBS takster fra 01. januar 2021.

kr. 109,-  + mva for vanlig takst
kr.   52,-  + mva for glasstakst