Midlertidige retningslinjer for registrering av nye brukere i DBS

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Midlertidige retningslinjer for registrering av nye brukere i DBS

Gyldig fra 11. november 2020

Grunnet gjeldende nasjonale tiltak mot Koronasmitte har bilskadekontoret igjen innført midlertidige retningslinjer for registrering av nye DBS-brukere. Nye DBS-brukere kan på gitte betingelser registreres før kurs er gjennomført.  

Ordningen er frivillig. Inntil det eventuelt skulle komme strengere tiltak fra myndighetene vil de oppsatte DBS kursene likevel bli gjennomført som planlagt.

Bilskadekontoret understreker at kravet om at nye brukere skal gjennomføre obligatorisk DBS grunnkurs fortsatt står fast. Krav til gjennomført grunnkurs skal sikre at nye DBS brukere får en grunnkompetanse som sikrer best mulig kvalitet på takstene, til fordel både for verkstedene og forsikringsselskapene.

Dersom dere ikke har mulighet til å delta på DBS klasseromskurs på Gardermoen nå vil dere kunne benytte følgende midlertidige retningslinjer: 

Skjema for kurspåmelding på www.bilskadekontoret.no benyttes først når man melder seg på klasseromskurs.  

Midlertidig innmelding av ny bruker gjøres via skjema på www.bilskadekontoret.no – Innmelding DBS – Ny bruker skade/mekanisk.
https://www.finansnorge.no/bilskadekontoret/dbs/innmelding/ny-bruker-karosserimekanisk/

Ny bruker vil få tilsendt et midlertidig DBS brukernavn og passord pr. e-post. E-posten vil også inneholde link til et DBS e-læringskurs. Antall moduler tilsvarer brukerens behov basert på verkstedtype og brukerens rolle. Bruker plikter å gjennomføre alle de tilsendte e-læringsmodulene.

Det er svært viktig at ny bruker setter av tilstrekkelig tid til e-læringskurset. Bilskadekontoret/DBS-support har ikke kapasitet til å besvare henvendelser som gjelder manglende kunnskap om bruk av DBS.

Midlertidig DBS-bruker vil være gyldig inntil nye nasjonale tiltak mot smittespredning tilsier at det vil være forsvarlig å delta på DBS-kurs.  

Brukere med midlertidig DBS-tilgang vil da motta e-post fra bilskadekontoret om plikt til å melde seg på relevant DBS-kurs.
Brukere som ikke er påmeldt DBS-kurs innen 1 uke etter e-posten er mottatt vil bli bortmarkert av bilskadekontoret.