Innmelding/Endring

Gå til hovedinnhold

Innmelding/Endring

Nytt verksted

For å få registrert et virksomheten i DBS verkstedregister må foretaket være registrert i Brønnøysundregisteret.

Ny bruker glass

Verkstedet må være registrert i DBS-verkstedregister for å få tilgang til å taksere glasskader. Dersom verkstedet ikke er registrert i DBS: Gå til siden  nytt verksted  og fyll ut skjemaet.   Glassavtale med forsikringsselskapene Etter å ha mottatt brukertilgang for taksering av glasskader må hvert enkelt forsikringsselskap kontaktes for å få opprettet en glassavtale.

Ny bruker skade/mekanisk

For å få tilgang til å taksere skader må foretaket være registrert i DBS-verkstedregister. Dersom foretaket ikke er registrert i DBS: Gå til siden  nytt verksted  og fyll ut skjemaet.   Tilgang til å taksere skader i DBS forutsetter at bruker har gjennomført DBS kurs. Informasjon om DBS kurs