DBS-Releaser

Gå til hovedinnhold

DBS-Releaser

Årshjul 2023

Oversikt over releaser og leveranser. (PDF)

Release 5-2022

Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 4. november 2022.

Release DBS App

Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS-App fredag 30.09.2022.

Release 4-2022

Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 9. september 2022.

Release 3-2022

Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 20. mai 2022.

Release 2-2022

Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 11. mars 2022. (PDF)

Hotfix release 1-2022

Feilrettelse av release 1-2022 blir produksjonssatt 03.02.2022. (PDF)

Release 1-2022

Nye funksjoner vil være tilgjengelig i DBS fredag 21. januar 2022. (PDF)

Nedetid for DBS

Ved hver DBS release og hotfix innebærer nedetid for systemet mellom 21:00 produksjonsdagen og 06:00 påfølgende dag.