DBS-releaser

Nedetid for DBS

Ved hver DBS release og hotfix innebærer nedetid for systemet mellom 21:00 produksjonsdagen og 06:00 påfølgende dag.