DBS-releaser

Hotfix release 6-2017

Hotfix for release 6 inneholder aktivering av PDF overføring (selve taksten) til plansystemene. Webservice Verksted og funksjon Send tilbud mangler fortsatt PDF’er. Disse er deaktivert på grunn av altfor lang genereringstid. CAB jobber med løsning som forbedrer svartider. 

Release 6-2017

Ny versjon av DBS blir rullet ut den 16. november. Les beskrivelse av nye funksjoner. (PDF)

Hotfix release 5-2017

Produksjonssetting av hotfix for release 5 blir gjennomført 12.10.2017

Release 5-2017

Ny versjon av DBS blir rullet ut den 28. september. Sakene fra den kansellerte release 4 inngår i release 5. Les beskrivelse av nye funksjoner. (PDF)

Release 4-2017

DBS-Release 4-2017 med planlagt produksjonssetting 22. juni 2017 er kansellert.

Hotfix release 3-2017

Produksjonssetting av hotfix for release 3 ble gjennomført i går 18.05.2017

Release 3-2017

Ny versjon av DBS blir rullet ut den 5. mai. Les beskrivelse av nye funksjoner. (PDF)

Release 2-2017

Ny versjon av DBS blir rullet ut den 16. mars. Les beskrivelse av nye funksjoner. (PDF)

Release 1-2017

Ny versjon av DBS blir rullet ut den 3. februar. Les beskrivelse av nye funksjoner. (PDF)

Nedetid for DBS

Ved hver DBS release og hotfix innebærer nedetid for systemet mellom 21:00 produksjonsdagen og 06:00 påfølgende dag.