Nytt verksted

For å få registrert sitt verksted i DBS Verkstedregister må verkstedet...

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisterene, og dermed kunne referere til et organisasjonsnummer som Bilskadekontoret finner i Enhetsregisteret
  • kjøretøyverksted må være godkjent med godkjenningsnummer i sin kategori av statens vegvesen. Verksted må uansett kunne vise til at det innehar nødvendige tillatelser, utstyr og kompetanse til sitt virksomhetsområde.

Nytt verksted

Verkstedstype