Endring av verkstedinformasjon

Ved endring av verkstedinformasjon, må skjema under fylles ut og sendes inn.