Skadetakseringssystemet DBS

Skadetakseringssystemet DBS – benyttes årlig til nesten 600.000 takster, og benyttes av alle forsikringsselskapene og bilskadeverksteder i Norge.
Det er i dag ca. 6.000 brukere av DBS og driftes av Bilskadekontoret.