Publisert:

Hotfix release 6-2017

Hotfix for release 6 inneholder aktivering av PDF overføring (selve taksten) til plansystemene. Webservice Verksted og funksjon Send tilbud mangler fortsatt PDF’er. Disse er deaktivert på grunn av altfor lang genereringstid. CAB jobber med løsning som forbedrer svartider.