Om Bilskadekontoret

Bilskadekontoret (BSK) utvikler og drifter skadetakseringssystemet DBS, som benyttes til å taksere biler som repareres for forsikringsselskapenes regning.

Bilskadekontoret arbeider med effektivisering av den totale administrasjonen ved reparasjon, samt tilrettelegger for skadebegrensning innenfor motorvogn, MC, traktor, arbeidsmaskin og fritidsbåt, samt opprettholde kontakt med bransjen..

DBS blir brukt til kalkulasjon av alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

 

DBS

I dette arbeidet inkluderes koordinering av vedlikehold og videreutvikling av datasystemet DBS som blir brukt til kalkulasjon av i prinsippet alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

DBS-Markedsplassen (vrakomsetning) er tilknyttet DBS. DBS har også et eget glassløp hvor alle bilglasskader behandles.