Om Bilskadekontoret

Bilskadekontoret leverer kostnadseffektive løsninger for skadekalkulasjon og skadeadministrasjon til forsikring.

1. januar 2013 ble Bilskadekontoret skilt ut fra Finans Norge, og er nå en egen juridisk enhet i form av foreningen Finans Norge Skadedrift.

Den 1. januar 2017 ble navnet forandret til Finans Norge Forsikringsdrift og Bilskadekontoret er nå organisert under avdelingen Motor.

Bilskadekontoret arbeider med effektivisering av den totale administrasjonen ved reparasjon, samt tilrettelegger for skadebegrensende aktiviteter innenfor motorvogn, MC, traktor, arbeidsmaskin og fritidsbåt, samt opprettholde kontakt med bransjen.

DBS

I dette arbeidet inkluderes koordinering av vedlikehold og videreutvikling av datasystemet DBS som blir brukt til kalkulasjon av i prinsippet alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

DBS-Markedsplassen (vrakomsetning) er tilknyttet DBS. DBS har også et eget glassløp hvor alle bilglasskader behandles.

Les mer om skadetakseringssystemet DBS.