Glass

Forsikringsutbetalingene på bilglasskader har fordoblet seg de siste fem årene. Forsikringsbransjen, bilbransjen og de ledende aktørene i glassbransjen har i fellesskap utarbeidet retningslinjer for reparasjon og skift av bilglass, for å redusere antall skader på bilglass.

Les her om hvordan du kan få tilgang til å taksere glasskader i DBS

Gratis e-læringskurs for glassbransjen

Bilglass. Illustrasjonsfoto

En milliard kroner

Forsikringsnæringen betaler årlig ut mer enn en milliard kroner i forbindelse med bilglass. Dersom utviklingen fortsetter kan både egenandel og forsikringspremier øke. Forsikringsnæringen, gjennom Finans Norge, har derfor iverksatt et arbeid for å se nærmere på årsakene til denne utviklingen.

Uakseptabel utvikling

Kartleggingsarbeidet avdekket forhold som normalt sett ikke skulle vært dekket via bilglassforsikringen. Disse forholdene kan tilskrives både verkstedene og bilforhandlere, og man har i fellesskap erkjent at dette er en uakseptabel utvikling, samt at det er behov for en tydeliggjøring av retningslinjer og rutiner på området.

Partene vil følge den videre utviklingen på området tett, for å sikre at vi i Norge også i fremtiden vil ha bilglass som en naturlig del av motorvognforsikringen.