Bilbransjespesifikt

Reparasjonsmanualer

Bilskadekontoret i Finans Norge Forsikringsdrift er ikke ansvarlig for innholdet i det vi har mottatt fra de ulike bilimportører. Eventuelle henvendelser må rettes til hver enkelt importør.

Glass

Retningslinjer for reparasjon og skift av bilglass.

Bilglass. Illustrasjonsfoto

Egenerklæringer

Dette er en standardisert egenerklæring til obligatorisk bruk i forbindelse med skadereparasjoner utført på biler der et forsikringsselskap er oppdragsgiver.