Bilbransjespesifikt

Reparasjonsmanualer

Bilskadekontoret i Finans Norge Forsikringsdrift er ikke ansvarlig for innholdet i det vi har mottatt fra de ulike bilimportører. Eventuelle henvendelser må rettes til hver enkelt importør.

Egenerklæringer

Dette er en standardisert egenerklæring til obligatorisk bruk i forbindelse med skadereparasjoner utført på biler der et forsikringsselskap er oppdragsgiver.