Bilbransjespesifikt

Reparasjonsmanualer

Bilskadekontoret i Finans Norge Forsikringsdrift er ikke ansvarlig for innholdet i det vi har mottatt fra de ulike bilimportører. Eventuelle henvendelser må rettes til hver enkelt importør. Informasjonen om sikre bilskadereparasjoner kan også finnes på følgende hjemmeside: http://sikrebilreparasjoner.no

Glass

Forsikringsutbetalingene på bilglasskader har fordoblet seg de siste fem årene. Forsikringsbransjen, bilbransjen og de ledende aktørene i glassbransjen har i fellesskap utarbeidet retningslinjer for reparasjon og skift av bilglass , for å redusere antall...

Bilglass. Illustrasjonsfoto

Egenerklæringer

Dette er en standardisert egenerklæring til obligatorisk bruk i forbindelse med skadereparasjoner utført på biler der et forsikringsselskap er oppdragsgiver.

Dokumentering av omfattende skade

Statens vegvesen har utarbeidet informasjon om hvordan de ønsker reparasjon av omfattende skade skal dokumenteres.