Annetbildekurs

Gå til hovedinnhold

Annetbildekurs

Annetbildekurset er for deg som jobber på andre typer verksteder og skal taksere maskinskader på person- og varebiler og skader på lastebil, MC, moped, snøscooter, ATV, båt, caravan, tilhengere osv.

På kurset gjennomgås spesialløpene i DBS med funksjoner for å kalkulere uten å benytte data fra NOBAS, inkl. avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene.

Det er krav om gjennomføring av grunnleggende kurs i DBS ved opprettelse av nye brukeridenter for taksering i fullversjon DBS.

Kurset arrangeres ved Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle 2, 2060 Jessheim, tlf 63929400. Hotellet ligger inntil E6, rett nord for avkjøringen til Oslo Airport. Dersom du kommer med fly går det shuttlebuss direkte til hotellet med nr S-22 hvert 15. minutt.

Pris

Kurspris pr. deltaker : Kr 4.200,-

Tid

Kurset starter kl 09.30 og avsluttes ca. kl 16.00.

NB! Bestillingen er bindende og kurset må være forhåndsbetalt.
Etter påmelding kan man forvente å motta kursinformasjon og faktura ca. 3 uker forut for kursets gjennomføring.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest 2uker før kursstart. Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr 650,-
Avmeldinger senere enn 2 uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter til hotell og instruktør.

Ved eventuell avmelding; Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader. 

 

Kursdatoer høsten 2020:

Annetbildekurs DBS 25. august Uke 35 Avsluttet
Annetbildekurs DBS 24. september Uke 39 Avsluttet
Annetbildekurs DBS 12. oktober Uke 42 Avsluttet
Annetbildekurs DBS 28. oktober Uke 44 Avsluttet
Annetbildekurs DBS 03. november uke 45 Fulltegnet
Annetbildekurs DBS 17. november Uke 47 Ledige plasser
Annetbildekurs DBS 01. desember Uke 49 Ledige plasser

 

DBS-annetbildekurs (1 dag)

Ønskes overnatting?

Generelle forhold iht. kurs:

  • Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses av økonomiske årsaker dersom det er færre enn seks deltakere. I henhold til avtaler inngått med hotellet, vil en slik avlysing normalt bli foretatt 10 -15 dager forut for kursets gjennomføring. Finans Norge Forsikringsdrift, ved Bilskadekontoret, ansvarer ikke for eventuelle innkjøpte flybilletter eller andre reiseutgifter til kursstedet.

  • Det er firma Høyfjell Consulting, hja@hoyfjell.no, mobil 915 11 234 som forestår påmelding og fakturering, og spørsmål vedrørende dette kan rettes dit.