Nyheter

Har du husket å logge inn? Medlemsinformasjon og lukkede fagartikler på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

Vis filtrering

685 resultater

Type artikkel
Velg område
685 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Bankenes tilbud av kontanttjenester

  Tirsdag ble det presisert i forskrift at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn eller ta ut kontanter, enten i bankenes egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Finans Norge er opptatt av at kontanter tilbys så lenge samfunnet ønsker det.

 2. Bankenes utbyttebegrensinger normaliseres

  Finansdepartementet opplyser i en pressemelding at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utdeling av utbytte. Finans Norge mener at en solid norsk banknæring har vært en viktig støttespiller gjennom pandemien.

 3. BankID begrenser omfanget av ID-tyveri

  3,6 prosent, eller rundt 100 000 nordmenn, oppgir at de har fått misbrukt identiteten sin de siste to årene, ifølge en undersøkelse i regi av Skatteetaten og NorSIS. Svindelantallet er omtrent det samme som ved forrige måling, til tross for økt netthandel i fjor. NorSIS mener grunnen til at ID-tyveritallene ikke er enda større er bruk av BankID.

 4. Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter

  Finanstilsynet har i et svarbrev til Finansdepartementet fastholdt sitt standpunkt i saken om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling for standardmetodebanker. Et slikt syn fører til en konkurranseulempe for mindre norske banker, og dyrere finansiering av eiendomsprosjekter.

 5. Behov for avklaring om høyrisikoengasjementer

  Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet bedt om avklaring i saken om høyrisikoengasjementer. Saken har skapt et sterkt engasjement hos banker som bruker standardmetoden for kredittrisiko, og blant en rekke aktører i byggenæringen.

 6. Behov for mer informasjon om lån til eiendomsprosjekter

  Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om mer informasjon om hva myndigheter i andre land anser som «spekulativ finansiering av fast eiendom» etter det europeiske kapitalkravsregelverket. Det er avgjørende for om bankene må bruke en forhøyet risikovekt for lån til visse eiendomsprosjekter.

 7. Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

  Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak. Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet.