Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

899 resultater

Type artikkel
Velg område
899 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Novembertall viser stabil utvikling i usikret gjeld

  Pr 1. november var nordmenns samlede usikrede gjeld 150,2 mrd kroner, omtrent uendret fra måneden før. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Siden årsskiftet har over 11.000 nordmenn kvittet seg med sin usikrede gjeld. – Gjeldsregisteret er et avgjørende virkemiddel for bankene til å forhindre at forbrukere får ta opp mer gjeld enn de greier å håndtere, sier Gry Nergård.

 2. Næringens innspill om fremtidens arbeidsliv

  Finans Norge har i samarbeid med medlemmene sendt inn næringens høringsinnspill til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. På lik linje med øvrige arbeidsgiverorganisasjoner er Finans Norge sterkt imot de endringene som er foreslått.

 3. EU-kommisjonen foreslår nye kapitalkravsregler for banker

  EU-kommisjonen har i dag publisert forslag til gjennomføring av siste del av bankenes kapitalkravregelverk, også kjent som Basel III. Forslaget er svært omfattende, og Finans Norge vil nå arbeide systematisk for å identifisere problemstillinger som kan være særlig relevant for norske forhold.

 4. Ønsker flere med i Kvinner i Finans Charter

  – Vi ønsker oss enda flere medlemsbedrifter inn i Kvinner i Finans Charter, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Derfor arrangerer Finans Norge et webinar mandag 8. november, slik at de ledergruppene som nå vurderer å signere skal få en grundig gjennomgang av hva det innebærer for bedriften.

 5. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

  I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

 6. Nye krav ved verdsettelse av fast eiendom

  Finanstilsynet publiserte 21. oktober rundskriv om bankenes krav til verdsettelse av fast eiendom og bruk av statistiske modeller. Tilsynet og næringen har arbeidet med saken lenge, og det har vært tett og konstruktiv dialog for å finne en hensiktsmessig operasjonalisering av retningslinjene for norske foretak.

 7. Anbefalt forslag til tariffavtale med Tekna

  Finans Norge og Tekna har forhandlet frem et anbefalt forslag til tariffavtale mellom partene. – Det er naturlig å formalisere samarbeidet med Tekna, som får stadig flere medlemmer i finansnæringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Avtalen skal endelig godkjennes av Finans Norges Hovedstyre og Tekna innen 29. oktober 2021 kl.12:00.

 8. Beslaglagt tyvegods til nytte i skolen

  En stor mengde beslaglagt verktøy gis til Vestby videregående skole i Viken, for bruk i yrkesfaglig opplæring. Det nå beslaglagte verktøyet er tidligere stjålet fra byggeplasser i Norge og brakt ut av landet. Finans Norge fikk fraktet tyvegodset tilbake og gir det nå bort til undervisningsformål.