Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

757 resultater

Type artikkel
Velg område
757 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Tariffoppgjøret i finans har startet

  Onsdag 20. april startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Det er satt av to dager til forhandlingene.

 2. TBU-tallene for 2022 viser høy lønnsvekst i finans

  TBUs tall for lønnsvekst for 2022 viste at årslønnsveksten for lønnstakere under ett er beregnet til 4,4 prosent. Industrien endte samlet på 4,0 prosent mens bank og forsikring hadde sammen med industrifunksjonærene den høyeste lønnsveksten på 5,0 prosent. – Et vedvarende skift fra lavtlønte til høyere utdannet arbeidskraft i en liten og homogen næring fortsetter å prege lønnsutviklingen i finans, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

 3. TBUs lønnstall viser 3,25 prosent lønnsvekst for finans

  Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) beregnet til 2 prosent for industriarbeidere, 2, 25 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og 2,25 for funksjonærer. For finansnæringen er lønnsveksten på 3,25 prosent, noe som kan forklares med tidlige oppgjør og hard konkurranse om høyt utdannede.

 4. Tekna har fremmet krav om tariffavtale

  Tekna, arbeidstakerorganisasjonen for ansatte med master i teknisk-naturvitenskapelige fag, har fremmet krav om tariffavtale med Finans Norge. Pr i dag har Finansforbundet og LO tariffavtaler i finans.

 5. Tjenestepensjon bør tilpasses

  Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen og foreslått endringer i folketrygden. Rundt to millioner har tjenestepensjon, og det er viktig at denne tilpasses de endringene man nå forbereder i folketrygden. Det mener Finans Norge, som nå har sendt innspill til den forestående stortingsmeldingen om et bærekraftig pensjonssystem.

 6. Tok et taktskifte

  Finansnæringens dag 2023 ble gjennomført tirsdag 28 mars, med over 700 deltagere og mange digitale tilhørere. Årets konferansetittel var Taktskifte, og vi ble utfordret på om omstillingen går raskt nok, blant annet innen det grønne skiftet og digitalisering. Opptak av alle delene av konferansen vil i løpet av fredag bli publisert på konferansesiden.