Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

896 resultater

Type artikkel
Velg område
896 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. EU-kommisjonen foreslår nye kapitalkravsregler for banker

  EU-kommisjonen har i dag publisert forslag til gjennomføring av siste del av bankenes kapitalkravregelverk, også kjent som Basel III. Forslaget er svært omfattende, og Finans Norge vil nå arbeide systematisk for å identifisere problemstillinger som kan være særlig relevant for norske forhold.

 2. Ønsker flere med i Kvinner i Finans Charter

  – Vi ønsker oss enda flere medlemsbedrifter inn i Kvinner i Finans Charter, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Derfor arrangerer Finans Norge et webinar mandag 8. november, slik at de ledergruppene som nå vurderer å signere skal få en grundig gjennomgang av hva det innebærer for bedriften.

 3. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

  I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

 4. Nye krav ved verdsettelse av fast eiendom

  Finanstilsynet publiserte 21. oktober rundskriv om bankenes krav til verdsettelse av fast eiendom og bruk av statistiske modeller. Tilsynet og næringen har arbeidet med saken lenge, og det har vært tett og konstruktiv dialog for å finne en hensiktsmessig operasjonalisering av retningslinjene for norske foretak.

 5. Anbefalt forslag til tariffavtale med Tekna

  Finans Norge og Tekna har forhandlet frem et anbefalt forslag til tariffavtale mellom partene. – Det er naturlig å formalisere samarbeidet med Tekna, som får stadig flere medlemmer i finansnæringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Avtalen skal endelig godkjennes av Finans Norges Hovedstyre og Tekna innen 29. oktober 2021 kl.12:00.

 6. Beslaglagt tyvegods til nytte i skolen

  En stor mengde beslaglagt verktøy gis til Vestby videregående skole i Viken, for bruk i yrkesfaglig opplæring. Det nå beslaglagte verktøyet er tidligere stjålet fra byggeplasser i Norge og brakt ut av landet. Finans Norge fikk fraktet tyvegodset tilbake og gir det nå bort til undervisningsformål.

 7. Hurdalsplattformen: Godt utgangspunkt

  Hurdalsplattformen er et godt utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid med Støre-regjeringen. Både innen jobbskaping, digitalisering og bærekraft, vil finansnæringen ha en nøkkelrolle for at regjeringen skal klare sine målsettinger, mener Finans Norge.

 8. Ny anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

  Finansdepartementet har i et nytt brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i gjennomføringen av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.