Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

757 resultater

Type artikkel
Velg område
757 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Foregangsprosjekt innen digitalisering

  Samarbeidet mellom myndighetene og finansnæringen om digitalisering fremheves som svært positivt i finansmarkedsmeldingen. Særlig finansnæringens bidrag gjennom prosjektet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) til å utvikle digitale løsninger, som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser, trekkes frem som et foregangsprosjekt.

 2. Savner åpning av A-ordningen for alle

  Et viktig forenklings- og effektiviseringsprosjekt på pensjonsområdet er å gi pensjonsleverandører tilgang til opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV. Finans Norge savner et signal om at denne tilgangen ikke bare gis leverandører av privat tjenestepensjon, men også pensjonsleverandører i offentlig sektor.

 3. Effektivitet må aldri trumfe tillit

  Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) er en rekke prosjekter som effektiviserer Norge ved at private og det offentlige deler data digitalt fremfor analogt. Prosjektene er et samarbeid mellom bl.a. Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet og finansnæringen. Regjeringen mener dette er et av de viktigste effektiviseringsprogrammene i Norge og sparer samfunnet for flere milliarder kroner hvert eneste år.

 4. Medlemsmøte om fremtidens arbeidsliv

  Finans Norge inviterer til medlemsmøte på Teams: «Fremtidens arbeidsliv» 27. april. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse. Medlemsmøtet er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.