Nytt nummer av Finansrett

Illustrasjon av bøker pent plassert i et vann foran en horisont. Foto.

Foto: photocreo bednarek / Adobe stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 71 saker. Noen av sakene du kan lese om er forslag til ny finanstilsynslov, nye endringer i CRR/CRD IV-forskriften, forslag til endringer i konkurranseloven om markedsetterforskning og overtredelsesgebyr for fysiske personer, og EU-forslag til nye taksonomikriterier.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Redaksjonen

Lise Ljungmann Haugen (redaktør), Carl Flock, Liv Tove Bakken, Herborg Horvei, Victoria Egeli, Espen Tørum, Tone Meldalen, Martin Carlén, Michael Hurum Cook, Dag Henning Jacobsen, Nils Henrik Heen, Dennis Obeng, Atle Roaldsøy, Andreas Peterson Warren, Simen Kjøsnes Kristiansen, Inger Lise Prebensen (red. sekr.)

Les Finansrett

Gå til finansrett.no (egen nettside). MERK! Les informasjon om hvordan logge inn nederst på finansrett.no.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i uke 42 i 2023.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.