Nye krav til bærekraft og grønn finansiering – dette må bedrifter vite

Publisert

Nye krav til bærekraft og grønn finansiering – dette må bedrifter vite

Verden og Norge står i en stor omstilling som kommer til å påvirke næringslivet og finansnæringen. Tidligere vurderte man bærekraft som ikke-finansiell informasjon, men det er ikke lenger tilfellet. Bærekraft får konsekvenser for verdsettelser og kredittvurderinger for bedriftene. Hvilke krav stiller banken til bedrifter, og hvordan blir man best mulig forberedt?

– Et selskap med store klimagassutslipp kunne i 2017 kjøpe CO2-kvoter gjennom det europeiske kvotemarkedet til rundt 5 euro per tonn CO2. Dersom selskapet var avhengig av å kjøpe store kvanta av disse kvotene, var dette en finansiell risiko for selskapet. Nå ligger kvoteprisen på rundt 80 euro, så det er klart dette har finansielle implikasjoner for selskapet. Hvis man klarer å identifisere slike risikomomenter tidlig, vil man gjøre enda bedre kredittvurderinger og enda bedre investeringer, sier Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge.

Dette fører til at bankene stiller flere og mer detaljerte bærekraftrelaterte spørsmål til sine bedriftskunder. Bankene er ute etter å identifisere de viktigste bærekraftrelaterte risikoene og mulighetene for hver bransje, de risikoene og mulighetene som virkelig har noe å si for bedriftens finansielle posisjon og hvordan bedriften påvirker omverden.

– Vi ser to store drivere til hvorfor vi etterspør slik informasjon. For det første ønsker vi å forstå bedriften og bedriftens framtidsutsikter, slik at vi kan gjøre en så god kredittvurdering som mulig. For det andre økes kravene til bankens rapportering, slik at vi er avhengig av å få inn mer informasjon fra våre kunder, sier Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftdirektør i Sparebank 1 SR- Bank.

Innvirkning på kredittvurderingen

Hvordan bedrifter presterer innen ulike bærekrafttemaer har innvirkning på kredittvurderingen, men akkurat hvor mye er vanskelig å slå fast.

 – Vi får ofte spørsmål om hvor mye renterabatt vi gir grønne bedrifter, men dette er ikke hyllevare. Hver bedrift blir vurdert for seg, og hvordan de presterer på de bærekraftrelaterte spørsmålene vi stiller har innvirkning på totalvurderingen vår av bedriften, sier Åsne Ådland-Dale, bærekraftsjef i Sparebanken Vest.

– Hvor godt forberedt kundene er på spørsmålene våre varierer. Noen er utrolig gode på dette og kan svare på alt med en gang, mens noen er litt mer i startgropen. Vi opplever imidlertid at alle er positive til at vi stiller spørsmål fortsetter hun.

Praktisk innføring

Også Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft og samfunn i Sparebank1 Østlandet, opplever at kundene er positive.

– Vi opplever at det er mange kunder der ute som forstår at bærekraft er viktig, de ønsker å gjøre noe, men vet ikke helt hvor de skal begynne. Nettopp derfor har vi laget en superenkel veileder for bedrifter som gir oversikt og tips til hvor du kan starte.

NHO og Finans Norge arrangerer derfor et fagwebinar 15. mars som gir en praktisk innføring i hva bankene har av forventninger til næringslivet og hva slags spørsmål de stiller. Det vil både være generell informasjon om emnet, og sektorspesifikke eksempler fra bygg- og eiendom, havbruk, shipping og landbruk. I tillegg kommer Innovasjon Norge og forteller om hva som skal til for å få grønn finansiering fram dem. Les mer om fagwebinaret (dette er nå et nettkurs du kan gjennomføre når det passer deg