Fagwebinar: Nye krav til bærekraft i næringslivet - Hva spør bankene din bedrift om?

Nettkurs 1 200,- for medlemmer av NHO og Finans Norge 1 600,- for ikke-medlemmer

Får du spørsmål om bærekraft fra banken din? Hvis ikke, kommer du til å få det snart. Bankene må forstå risikoer og muligheter som ligger i omstillingen til et lavutslippssamfunn for din bedrift. Dersom banken ser at din bedrift er godt posisjoner, kan det gi bedre betingelser. I dette fagwebinaret gir vi deg en praktisk innføring i det du trenger å vite for å levere på de nye forventningene.

Om programmet 

Finans Norge og NHO gjennomførte 15.mars et fagwebinar som nå er gjort om til et nettkurs som du kan ta akkurat når det passer deg. Dette nettkurset vil gjøre deg bedre rustet når banken spør deg om bærekraft. 

For å kunne gjøre gode kredittvurderinger og tilby grønn finansiering er bankene avhengig av relevant og konsistent rapportering av bærekraftinformasjon fra næringslivet. Vi vil derfor gi bedrifter en praktisk innføring i hvordan banker vurderer sine kunder innen bærekraft, og hva bankene etterspør av informasjon fra bedriftene.

Du møter representanter fra flere norske banker, og du får gode eksempler fra fire viktige sektorer i norsk næringsliv - næringseiendom, shipping, havbruk og landbruk.

I tillegg vil Innovasjon Norge fortelle hvordan de kan hjelpe deg med grønn finansiering, og helt til slutt får du gode råd om hvordan du kan komme i gang med bærekraftarbeidet i bedriften.

Det lønner seg å være oppdatert på bærekraft!

Målgruppe

Webinaret er rettet mot næringslivet. Det er relevant for små, mellomstore og store norske bedrifter som har bankfinansiering.

Program

Ordstyrer: Kristian Ruth, Fagsjef bærekraft i Finans Norge  

Velkommen
v/ Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge

Det grønne skiftet skjer nå!
v/ Stig Schjølset, fagsjef i Zero

Bærekraftig finans og muligheter for norsk næringsliv
v/ Idar Kreutzer, adm. Dir. i Finans Norge, og påtroppende Direktør internasjonalt, privat eierskap og digitalisering off./næringsliv i NHO

Utvikling av det regulatoriske rammeverket rundt bærekraftinformasjon
v/ Kristian Ruth fagsjef bærekraft i Finans Norge 

Hvordan DNB vurderer bærekraft innenfor næringseiendom
v/ Magnus Meland Røed, rådgiver næringseiendom i DNB

Hvordan Sparebanken Vest vurderer bærekraft innen havbruk
v/ Åsne Ådland-Dale, leder bærekraft i Sparebanken Vest

Panelsamtale: Bærekraft innen næringseiendom og havbruk
v/ Magnus Meland Røed, rådgiver i DNB, Åsne Ådland-Dale, leder bærekraft i Sparebanken Vest

Hvordan Sparebank 1 SR-bank vurderer bærekraft innen shipping
v/ Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftdirektør i Sparebank 1 SR- Bank

Hvordan Sparebank 1 Østfold Akershus vurderer bærekraft innen landbruk
v/ Øivind Funderud, bransjeansvarlig landbruk i Sparebank 1 Østfold Akershus

Panelsamtale: Bærekraft innen shipping og landbruk
v/ Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftdirektør i Sparebank 1 SR- Bank og Øivind Funderud bransjeansvarlig landbruk i Sparebank 1 Østfold Akershus

Hvordan få grønn finansiering gjennom Innovasjon Norge?
v/ Arnfinn Lundberg Bakke, fungerende bærekraftdirektør i Innovasjon Norge

Hvordan komme i gang med bærekraftarbeidet i bedriften?
v/ Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft og samfunn i Sparebank1 Østlandet

Oppsummering og takk for i dag!

Lurer du på noe?

For spørsmål knyttet til arrangementet, samt påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Pia Litleskare i Finans Norge på e-post: pia.litleskare@finansnorge.no