Pengemarkedsrenter

Gå til hovedinnhold

Pengemarkedsrenter

Nibor – Norwegian Interbank Offered Rate – er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Rentene skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Norske Finansielle Referanser AS overtok 1. januar 2017 Finans Norges ansvar for Nibor. Nibor beregnes og publiseres av Oslo Børs.

Mer informasjon om Nibor

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average – er et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag (over natten).

Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge, og kalkuleringsagent er Norges Bank.

Mer informasjon om NOWA