Private equity

Gå til hovedinnhold

Private equity

Private equity (privat kapital) er et samlebegrep på en spesiell type investeringsfond som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs.
Fondene er ofte organisert som et aksjeselskap hvor andelseierne er aksjonærer, men det finnes flere ulike plasseringsformer. Det er derfor antatt at private equity ikke er regulert av verdipapirlovgivningen.

Ofte deles private equity i venturefond og buy-out-fond, men det finnes også andre typer private equity.

Venturefond investerer i unge bedrifter i oppstartsfasen, mens buy-out-fond investerer i etablerte bedrifter i vekst og omstilling. Fondene har ofte til hensikt å bidra til en videreutvikling eller en omstrukturering av selskapene, før de etter en tid legges ut for salg til andre selskaper eller børsnoteres.

Kapitalen i private equity fond har vokst kraftig siden midten på 1990-tallet, bl.a. som følge av at større institusjonelle investorer har valgt å plassere midler i slike fond. Private equity har dermed utviklet seg til å bli en viktig og betydningsfull kilde for egenkapital i norsk og internasjonalt næringsliv.