Derivater

Gå til hovedinnhold

Derivater

Derivater er kontrakter om en handel, utveksling, beregning eller lignende på vilkår som avtales ved kontraktsinngåelsen.

Derivater er en type finansielle instrumenter som benyttes i tradisjonelle finansmarkeder som aksjer, renter og valuta, men også i andre markeder som råvare- og kraftmarkedet. Det sentrale ved derivater er at de er finansielle instrumenter som er avledet av ett eller flere underliggende verdipapirer.

Et eksempel på et derivat kan være en rett (opsjon) til å kjøpe eller selge noe (eksempelvis en aksje) til en fastsatt pris innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Et annet eksempel kan være en future, hvor aktørene har avtalt en gjensidig plikt til å handle i det underliggende verdipapiret på et nærmere angitt tidspunkt i fremtiden til en på forhånd avtalt pris.

Felles for slike derivater er at de kan brukes av aktører i finansmarkedet til å avlaste den risikoen som de allerede har gjennom et underliggende verdipapir, eller skaffe seg en slik risiko hvis de ønsker det.

Normalt skilles det mellom standardiserte derivater som handles på børs og såkalte OTC (over the counter) derivater som ikke er standardiserte, men tilpasset den enkelte handel.