Nettvettregler for nettbank

Gå til hovedinnhold

Nettvettregler for nettbank

Det er viktig å følge disse sikkerhetsreglene når du bruker nettbanken og BankID. Passord og koder må læres utenat og må aldri oppgis til andre, heller ikke til personer i egen familie. Passord bør endres med jevne mellomrom.

Nettvettreglene er utarbeidet av Bankenes Standardiseringskontor og BankID.

 1. Passord og koder må læres utenat og må aldri oppgis til andre, heller ikke til personer i egen familie. Passord bør endres med jevne mellomrom.
 2. Sørg for at kode og sikkerhetskort/kodebrikke fra banken ikke kommer på avveie. 
 3. Sikkerhetskode og personlig passord skal bare tastes inn i BankID-vinduet. Kontroller alltid at Java kjører (sjekk at Java-logoen er synlig). Oppgi aldri sikkerhetskode eller passord andre steder, selv om tjenesten ber om det.
 4. Din sikkerhetskode og ditt personlige passord i forbindelse med BankID må ALDRI deles med tredjepart, selv om et nettsted skulle oppfordre til dette.
 5. Oppgi aldri sensitiv informasjon som fødselsnummer, kundenummer, kredittkortnummer, sikkerhetskoder eller passord via e-post. E-post som ber om slik informasjon er svindel.
 6. Vær nøye med å skrive riktig internettadresse(url) når du går til nettbanken. I nettbanken blir adresselinjen vanligvis grønn.
 7. Kontroller kontoutskriften jevnlig for å kunne oppdage betalinger du ikke kjenner til.
 8. Husk å logge helt ut av nettbanken når du er ferdig.
 9. Pass på at datamaskinen du bruker er fornuftig sikret og vedlikeholdt.
 10. Vær forsiktig med å bruke ukjente PC-er til nettbanktjenester.
 11. Varsle alltid banken om mistenkelige hendelser.

Phishing

- en form for nettsvindel der du blir oppfordret til å gi fra deg fortrolig informasjon som senere blir misbrukt

Råd for å unngå phishing:

 1. Ikke bruk lenker til nettsider fra en e-post du har mistanke om er fra en mistenkelig eller ukjent avsender.
 2. Skal du gi fra deg personlig informasjon på en nettside, må du forsikre deg om at du er på en såkalt sikker oppkobling. En enkel måte å sjekke dette på er å se om adresselinjen er grønn. Hvis adresselinjen ikke er grønn bør du forsøke å sjekke nettstedet nærmere. Det bør finnes et symbol med en liten hengelås ved adressefeltet i nettleseren. Står det HTTPS først i adressen, betyr det at nettsiden har en sikker tilkobling. Dette gir ikke noen garanti, men gjør det sikrere å gi fra seg personlig informasjon. Er du usikker kontakter du organisasjonen du skal gi informasjon til via telefon.
 3. Bruker du BankID på andre tjenester enn nettbank? Husk da at sikkerhetskode og personlig passord skal tastes inn i BankIDvinduet og ikke til nettstedet selv. Oppgi aldri sikkerhetskode eller passord andre steder enn i BankID vinduet. 
 4. Når du bruker BankID, kontroller alltid at Java kjører (sjekk at Java-logoen er synlig). 
 5. Husk at banker eller andre seriøse tjenester aldri ber deg om sensitiv informasjon via e-post.

Ikke vær uaktsom

Oppgir du din sikkerhetskode og personlige passord til en tredjepart er det å anse som et brudd på avtalen som er inngått mellom deg og din bank. Dette er å anse som uaktsomt og medfører at du vil kunne ha et svakere utgangspunkt i en eventuell rettstvist.