Internasjonal rapportering (CRS og FATCA)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Internasjonal rapportering (CRS og FATCA)

Amerikanske myndigheter vedtok i 2010 ”Foreign Accounts Tax Compliance Act” (FATCA). Skattedirektoratet i Norge har publisert en veiledning rettet mot finansielle institusjoner om deres plikter til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere etter de såkalte FATCA-reglene.

Den nye rapporteringen for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva tilhørende amerikanske kunder trådte i kraft sommeren 2014.

Reglene innfører krav til identifikasjon av slike kontoer, som skal rapporteres til Skattedirektoratet. For alle nye kunder skal det heretter innhentes en egenerklæring fra kunden om skatteplikt til USA. 

De norske reglene som gjennomfører FATCA-avtalen finnes i ligningsloven og en forskrift som gir detaljerte bestemmelser om blant annet plikter knyttet til identifisering og rapportering av ”amerikanske personer”.

Lovverket innfører betydelige rapporteringsplikter mv. for banker, livsforsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsforvaltere.

Oppdatert oktober 2014