Bankers rett til å avvise kundeforhold

Gå til hovedinnhold

Bankers rett til å avvise kundeforhold

I utgangspunktet har bankene etter finansavtaleloven kontraheringsplikt, dvs. plikt til å opprettholde kundeforhold.

Unntak

  • Banken har imidlertid rett til å si opp, evt. avvise et kundeforhold, hvis det foreligger en saklig grunn.
  • Grunnlaget for avvisningen må være basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.
  • Betalingsanmerkninger er ikke alene tilstrekkelig saklig grunn. Det er heller ikke tilstrekkelig med subjektive kriterier, dvs. bankens egen vurdering av kundeforholdet alene.
  • Det kreves objektive kriterier, dvs en handling som kan vurderes i forhold til lov og forskrift, og som videre gir grunnlag for politianmeldelse. Eksempelvis er overtrekk av konto en slik handling, som også er straffbar.