Tema bank som skal slettes

Gå til hovedinnhold

Tema bank som skal slettes

Internasjonal rapportering (CRS og FATCA)

Amerikanske myndigheter vedtok i 2010 ”Foreign Accounts Tax Compliance Act” ( FATCA ).  Skattedirektoratet i Norge har publisert en veiledning  rettet mot finansielle institusjoner om deres plikter til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere etter de såkalte FATCA-reglene.

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder enn kortsiktige innlån. Videre må bankene styrke sin egenkapital som følge av nye myndighetskrav, noe som vil påvirke rentemarginen. 

Finansklagenemnda (eget nettsted)

Finansklagenemnda er et utenomrettslig tvisteløsningsorgan etablert med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Nettvettregler for nettbank

Det er viktig å følge disse sikkerhetsreglene når du bruker nettbanken og BankID. Passord og koder må læres utenat og må aldri oppgis til andre, heller ikke til personer i egen familie. Passord bør endres med jevne mellomrom.

Betalingsformidling

Nesten all betalingsformidling i Norge skjer i dag elektronisk. Det er både raskt og kostnadseffektivt.

Kortbruk. Foto.

eFaktura

eFaktura er bankenes løsning for elektronisk betalingsformidling. Du får regningene rett i nettbanken, ferdig utfylt med kontonummer og KID. Det eneste du må gjøre er å godkjenne betalingen.

Rammelån

Banken kan tilby deg et lån sikret med pant i fast eiendom med mulighet for individuelle avtaler om opplåning og nedbetaling. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med ryddig økonomi og som kan tilby god sikkerhet.