Tema bank som skal slettes

Gå til hovedinnhold

Tema bank som skal slettes

Internasjonal rapportering (CRS og FATCA)

Amerikanske myndigheter vedtok i 2010 ”Foreign Accounts Tax Compliance Act” ( FATCA ).  Skattedirektoratet i Norge har publisert en veiledning  rettet mot finansielle institusjoner om deres plikter til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere etter de såkalte FATCA-reglene.

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder enn kortsiktige innlån. Videre må bankene styrke sin egenkapital som følge av nye myndighetskrav, noe som vil påvirke rentemarginen.