Tema bank som skal slettes

Gå til hovedinnhold

Tema bank som skal slettes

Finansklagenemnda (eget nettsted)

Finansklagenemnda er et utenomrettslig tvisteløsningsorgan etablert med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.