Water damage, a growing challenge for Scandinavia as a whole

Gå til hovedinnhold

Water damage, a growing challenge for Scandinavia as a whole

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Faglig, politisk konsensus i Norden om at det er nødvendig å tilpasse seg et endret klima.
  • Virkelighetsbeskrivelsen deles i stor grad av forsikringsnæringene i Norden
  • Største nye felles utfordring i de nordiske land er plutselige styrtregn over tettbebygde strøk (Urban flood)
  • Felles mål for de nordiske forsikringsnæringene er å samarbeide bredt med myndighetene.
Last ned