Verdien av forebygging - et finansielt perspektiv

Gå til hovedinnhold

Verdien av forebygging - et finansielt perspektiv

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Klima

Forebygging

Erstatning

Naturskade

Pilotprosjekt

Regress

Skadeforsikring

Katastrofe

Naturskadepool

Bærekraft

Last ned