Velferd, bærekraft og finans

Gå til hovedinnhold

Velferd, bærekraft og finans

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo
 • Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig
 • Begrepet bærekraft må defineres som miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft.
 • Velferdsutfordringer, offisielle finanser under press
 • Kjerneutfordringer. Mange jobber, men vi jobber lite. Produktivitet i offentlig sektor må styrkes.
 • Arbeidskraft, økt arbeidsinnsats, lønnsomt å arbeide, kunnskap og kompetanse
 • Et lønnsomt og effektivt næringsliv som kan omstille seg.
 • Krav til framtidens næringsliv. Kundedrevet, kunnskapsbasert, globalt, miljørobust.
 • Finansnæringen - en produktiv næring med ubenyttet potensial
 • Finansnæring ivaretar nødvendige samfunnsfunksjoner og har mangearbeidsplasser og er en betydelig skatteyter
 • Livselskaper og pensjonskasser kan bidra i finansieringenav klimatilpasset infrastruktur
 • Nødvending med en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen
Last ned