Veikart fra eiendomssektoren

Gå til hovedinnhold

Veikart fra eiendomssektoren

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Veikart fra eiendomssektoren

Omstilling - det grønne skiftet

Tilbakemeldinger fra byggenæringen

Fokusområder for nasjonale klimamål

Fokusområder - norske konkurransefortrinn

Fokusområder - smarte tilretteleggere

Veikart mot lavutslippssamfunn

Veikart fra skog- og trenæringen

Last ned