Utviklingen i norsk bankvesen

Gå til hovedinnhold

Utviklingen i norsk bankvesen

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Hovedtrekkene i endrede rammevilkår for næringen
  • Myndighetenes agenda og virkemiddelbruk overfor bankene
  • Endringer i bankenes rolle som finansieringskilde for norsk næringsliv
  • Forholdet mellom norske og utenlandske banker
  • Mulige struktruendringer i banknæringen
Last ned