Utfordringer med klimaendringer og voksende skadeutbetalinger – samarbeid med offentlige organer

Gå til hovedinnhold

Utfordringer med klimaendringer og voksende skadeutbetalinger – samarbeid med offentlige organer

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Mål: Avklare potensialet og forutsetninger for å styrke forebygging av klimarelatert naturskade og vannskader.
  • Tilbakeslags- og overvannsproblematikk.
  • Naturskade som skred, storm, flom og stormflom.
Last ned