Utfordringer for bankene

Gå til hovedinnhold

Utfordringer for bankene

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Seminar om kapitalkrav - 2014, Oslo
 • Internasjonal kapitalsreform
 • Finanskrisen i Norge - tiltak: Byttelånsordningen, Statens obligasjonsfond, Øvrige likviditetstiltak, Statens finansfond, Pengepolitiske lettelser, Ekspansiv finanspolitikk
 • Omfattende endringer i rammebetingelser - CRD IV, BRRD, Bankunion, Strukturreform, Solvens II
 • Varsomhet internasjonalt
 • Deleveraging
 • Kapitalkravene skjerpes kraftig - andre regler for beregningsgrunnlaget
 • Betydelig kapitalbehov frem mot 1. juli 2016
 • Kapitalkrav påvirker norsk økonomi
 • Innrettes virkemidlene riktig?
 • Lavere boligbygging
 • Økt rentemargin og svekket utlånskapasitet
 • Utlån fra banker og kredittforetak til ulike næringer
 • Alle er for solide banker: -Det må kunne oppnås innenfor rammen av et harmonisert regelverk - også i Norge. -Målet med EØS-avtalen er å bli del av EUs indre market. Et felles indre marked i EU/EØS-området forutsetter like spillergeler - ikke vertslandsregulering. -Positivt at norske myndigheter arbeider for en generell EØS-tilpasning til EUs finanstilsynsmyndigheter
Last ned