UD - Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

UD - Grønn og konkurransedyktig - en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Globale trender

Omstilling i norsk næringsliv

Det grønne skiftet

Mark Carney

Tragedy of the horizon

Sirkulær økonomi

Utslipp klimagasser i Norge

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget

Fokusområder for nasjonale klimamål

Fokusområder - norske konkurransefortrinn

Fokusområder - smarte tilretteleggere

UN Sustainable Development Goals

FN Bærekraftsmål

DNV-GL Global Opportunity Report

Norge i verden

Last ned