Studentkonferanse - Grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Studentkonferanse - Grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget

Globale trender

Omstilling

Det grønne skiftet

Mark Carney

Tragedy og the horizon

DBV-GL

Global Opportunity Report

Sustainable Development Goals

Breeam NOR

Akademia spiller en nøkkelrolle

Universitetets oppgaver

Livsvitenskap

Tverrfaglig

Grunnforskning

Kommersialisering

Last ned