Samspill privat og offentlig finansiering i Norsk byutvikling

Gå til hovedinnhold

Samspill privat og offentlig finansiering i Norsk byutvikling

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Samspill mellom privat og offentlig finansiering i norsk byutvikling
  • Betydelige investeringsbehov
  • Alternative finansieringskilder over statsbudsjettet
  • Regulatorisk og politisk utvikling i EU og Norge
  • Muligheten for å gjøre fornybar-investeringer i samfunnet attraktivt for norske pensjonsmidler
Last ned